Работна среща по проект SAS

rabotna-sreshta-d-care-1

12.04.2022г.

На 12 април екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници предадоха съответните доклади (анализи) за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкият партньор (Спир Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един общ документ, включващ както необходимостта от прилагане на модела, така и добрите практики, които са възприети от него.

От страна на НАСОР трябва да започне с превода на Референтния документ (80 страници – представляващ подробно описание и приложение на модела на чиракуване във Франция – от английски на български).

Екипът на НАСОР представи травел кит с няколко различни опции за настаняване на представителите на партньорите, които предстои да се присъединят към срещата на Националния форум (14ти и 15ти юни), по време на която успоредно ще се проведе и затворената транснационална среща и събитие по разпространяване на информация свързана с проекта SAS.

Коментирани бяха различните варианти за туристическа обиколка и посещения на социални предприятия във Варна, с която екипът на НАСОР цели да запознае останалите партньори с прилагането на модела на чиракуване в България.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България