НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

onlinemeeting29.06

На 29 юни, се проведе онлайн среща между партньорите по проект SAS, на която бяха представени новите въпросници, представляващи продължение на първоначалните такива, които са адресирани към всяка от четирите групи, участници в проекта – чираци, работодатели, обучители и съветници по професионална интеграция (VIC). Всеки един от представителите на партньорите даде свои предложения за допълнения и протече обсъждане за окончателната структура на въпросниците. Идеята на втората част от въпросниците е да се проследи професионалната интеграция на чиракуващото лице в рамките на организацията, месеци след като е стартирало и попълнило първоначалния въпросник. От голямо значение е всички заинтересовани страни да попълнят и дадат обратна връзка, за да се добие представа за поетапното развитие на схемата за чиракуване и формулиране на модел за устойчивост.

Всеки от партньорите следва да преведе втората част от въпросниците съответно на своя език и да процедира с попълването. Допълнителна тема за дискусия бе предстоящата транснационална среща по проекта, предвидена за месец септември (13-14) в Атина, Гърция, по време на която партньорите ще имат задача да сравнят темповете на развитие на проекта при всеки от участниците.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“