НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

58e4540f-e4ec-9adf-c8b7-ab43e1d27568

На 3 октомври, екипът на НАСОР участва в работна среща по Работен пакет 2 между партньорите по темата за многообразието. Tози работен пакет цели да подпомогне подобряването на условията на труд в социалните услуги чрез разработване на препоръки по някои от най-важните теми, влияещи върху привлекателността на сектора.

По време на срещата се разгледаха различните демографски предизвикателства, които стоят пред служителите в социалните услуги, на база на които ще бъдат изготвени тези препоръки. Всеки партньор е необходимо да направи кратко проучване, които ще се съсредоточат върху малките и средни социални услуги и ще дадат приоритет на конкретни инструменти и действия. Те могат да се използват в рамките на секторния социален диалог на ЕС.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели