НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

58e4540f-e4ec-9adf-c8b7-ab43e1d27568

На 9 ноември, представител на НАСОР участва в работна среща по проект IWorCon, където основна тема беше РП 2 „Превенция на дезинтеграцията и реинтеграцията на работното място в социалните услуги“. Целта на срещата беше да се идентифицират проблемите, които съществуват за наетите в социалната сфера в глобален мащаб и на база на направения анализ за текущото състояние на работните места в социалните услуги в страните партньори, да бъдат изготвени препоръкис омощта на които да се подбрят условията на труд на тези хора, както и професията „Социален работник“ да бъде по-привлекателна за младите хора.

Работна среща по проект IWorCon

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели