НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

BWISE 14.07

На 14.07.23 представители от екипа на НАСОР участваха в онлайн среща, свързана с предстоящото пилотиране на обучителните модули в работен пакет 4. Това бе втората от няколко поредни срещи, които ще бъдат посветени на подготовката за тестване на тренировъчните панели, насочени към различните целеви групи от работници в социални предприятия. Партньорите-лидери в РП4 са ACT Group от Хърватия, които презентираха и дадоха своите препоръки, както за формата на обучението, така и за съдържанието на всеки един от модулите. Очаква се да бъде изготвена специална система за вътрешно оценяване, която да послужи за подходяща обработка на получената обратна връзка. По този начин ще може да се прецени нивото на адекватност и необходимостта от промени и/или подобрения в обучителните панели спрямо резултатите във всяка страна участник.

ACT Group ще изготвят специален шаблон към всички VET организации, осигуряващи професионални обучения, които заедно с националните представители във всяка страна заедно ще проведат пилотирането сред таргет групите, състоящи се от 20 работници в социални предприятия. НАСОР като организация национален представител за България ще обедини усилия заедно с Excellia BG (VET) с цел да бъдат пилотирани успешно обучителните МООС модули сред WSN (workers with support needs). Предстоят още доуточнения и организационни детайли през следващите седмици, за да можем да завършим инициативата и да докладваме резултатите на водещите партньори от EASPD. Основната цел на обучителните модули е да се адресират липсите на дигитални умения на работниците в социалните предприятия като им се предостави възможност за повишаване на тяхното ниво на компетенция в рамките на организацията.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“