На 14.07.23 представители от екипа на НАСОР участваха в онлайн среща, свързана с предстоящото пилотиране на обучителните модули в работен пакет 4. Това бе втората от няколко поредни срещи, които ще бъдат посветени на подготовката за тестване на тренировъчните панели, насочени към различните целеви групи от работници в социални предприятия. Партньорите-лидери в РП4 са ACT Group от Хърватия, които презентираха и дадоха своите препоръки, както за формата на обучението, така и за съдържанието на всеки един от модулите. Очаква се да бъде изготвена специална система за вътрешно оценяване, която да послужи за подходяща обработка на получената обратна връзка. По този начин ще може да се прецени нивото на адекватност и необходимостта от промени и/или подобрения в обучителните панели спрямо резултатите във всяка страна участник.

ACT Group ще изготвят специален шаблон към всички VET организации, осигуряващи професионални обучения, които заедно с националните представители във всяка страна заедно ще проведат пилотирането сред таргет групите, състоящи се от 20 работници в социални предприятия. НАСОР като организация национален представител за България ще обедини усилия заедно с Excellia BG (VET) с цел да бъдат пилотирани успешно обучителните МООС модули сред WSN (workers with support needs). Предстоят още доуточнения и организационни детайли през следващите седмици, за да можем да завършим инициативата и да докладваме резултатите на водещите партньори от EASPD. Основната цел на обучителните модули е да се адресират липсите на дигитални умения на работниците в социалните предприятия като им се предостави възможност за повишаване на тяхното ниво на компетенция в рамките на организацията.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик