Работна среща по проект B-WISE

BWISE 31.05.23 Meeting

На 31 май, се  проведе онлайн среща между някои от партньорите по проект B-WISE, и в частност, тези работещи съвместно по развиването на Програмата за обучение по работен пакет 3 (дейност 3.3/фаза 3). В срещата участваха представители на партньорите от Австрия, България и Испания, които разискваха текущите дейности и задачи, върху които работят активно с краен срок 10.06.2023. Базирайки се на проведените интервюта и проучвания в първите работни пакети (1 и 2), сега задачата е информацията да бъде използвана пълноценно за формулиране и изготвяне на обучителните модули, покриващи липсите в дигиталните умения на целевите групи -активатори, подкрепящи и работници с нужда от подкрепа. Партньорите от България – НАСОР и Excellia BG работят съвместно върху третата група, а именно – работниците с нужда от подкрепа.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България