НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

screenshot1

27-28 Октомври

Експерти на НАСО и НАСОР имаха удоволствието да участват в срещата на Общото събрание по проект B-WISE. Самата среща се състоя в Рига, Латвия, но благодарение на нейния хибриден вид, нашите представители се присъединиха онлайн.Работна среща по проект B-WISE

Цялостното развитие по проекта бе дискутирано, и водещите партньори по всеки един от работните пакети презентираха постигнатите резултати, както и очакваните такива, които трябва да бъдат реализирани през следващите месеци.

Всички участници бяха интерактивно включени в уъркшопи, и различни предизвикателства, свързани със социалните предприятия. Обект на дискусия бяха предизвикателства, които са основен фактор за липсата на дигитални умения при хората в неравностойно положение в различните страни.

Работна среща по проект B-WISEПо време на двата дни, всички партньори бяха разделени в 5 групи, като представителите на всяка организация имаха шанса да предоставят информация по темите. Въпреки, че пазарите на труда в различните страни предлагат различни предизвикателства, те всички имат общи неща. Многообразие от методи бяха предложени от участниците във връзка с адекватното интегриране на хората в неравностойно положение.Работна среща по проект B-WISE

Много уникални подходи бяха обсъдени, като представителите от всяка страна направиха своите предложения. Всички те споделиха своята международна експертиза отново и сравниха препятствията, които стоят пред социалните системи на всяка една от страните.

Партньорите по проект B-WISE ще продължат своята отлична работа и през следващата 2023та година, като дискутираните подходи, следва да бъдат имплементирани в множество различни обучителни програми, чиято цел ще бъде адресирането на липсата от дигитални умения в бъдеще.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS