Публикуван е наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г.

nap-logo3

В рубриката „Законодателство“ в сайта на НАП е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г., с който приходната агенция цели да улесни фирмите при прилагането на действащото данъчно законодателство.

В наръчника са отразени промените в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

Източник: НАП

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България