Проведени интервюта по проект B-WISE

5e16feab2d971_CP

В рамките на проекта B-WISE представители на НАСО Р проведоха интервюта с работници от социални предприятия, като целта бе  да се разберат нуждите от умения и настоящи пропуски в сферата на дигитализацията.

Срещнахме се със служители на социалното предприятие  FIORELA в България, София, в което са наети хора с увреждания, изпълняващи дейности в химическата индустрия.

Те посочиха, че все още нямат достатъчна финансова възможност и подкрепа от държавата, за да подобрят условията на труд и трудовите умения на хората с увреждания, както и техните дигитални умения.

Ако искате да научите повече за WISE : https://fiorela.bg/

Ако искате да научите повече за проекта: http://www.bwiseproject.eu/

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България