Проучване на ManpowerGroup България за очаквания ръст на трудовите възнаграждения

full_mobile_251f2303-603f-401a-a348-ff8fda4a713b

22.01. 22 г.

В повечето сектори у нас фирмите ще повишат заплатите на служителите си. Целта на работодателите е по този начин да запазят кадрите си, показват резултати от проучването на ManpowerGroup България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции”.

Над 80% от анкетираните представители на 196 компании от 19 бизнес сектора споделят, че планират да има увеличаване на възнагражденията през първата половина на 2022 г. 5% планират увеличението да е между 16-20%, а два процента прогнозират и ръст на заплатите над 20%. Близо 60% от работодателите отбелязват, че планираните промени ще засегнат всички служители в организациите.

Една от основните причини за увеличаването на заплащането е стремежът на работодателите да запазят текущите таланти в организациите, тъй като една от основните причини за напускане е предлаганото по-високо възнаграждение на друго място. Това стана ясно в анализа на предходното ни пазарно проучване, което излезе през декември, за текучеството на персонала през изминалата година. Необходимостта за запълване на свободни позиции с нови служители също е сред основните причини за увеличаване на възнагражденията.

В сектор „Производство“ над 90% от работодателите планират да увеличат заплатите на своите служители, 91% в сектор „Автомобилна индустрия“ и 81% в „Търговия“. Това са и трите сектора, които изпитват „глад“ за кадри и които са претърпели най-голямо доброволно текучество през 2021 г. Почти всички работодатели в сектор „Банки, финанси и застраховане“, „Споделени услуги“ и „Консултантска дейност“ посочват, че ще има увеличение на възнагражденията. „Консултантска дейност“ е и секторът, в който се наблюдава и най-високият процент респонденти, посочили увеличение на заплатите с над 21%.

Половината от анкетираните от този сектор планират промените да засегнат до 50% от служителите в компаниите им. Повечето, включили се в проучването, компании работят на територията на столицата, а 16% имат представителства в цялата страна. Прогнозите за допълнителните придобивки и бонуси в сектора са категорични – 77% от компаниите не планират съществени промени в това перо.

ИТ

Малко над половината работодатели ит този сектор не планират значителни промени при допълнителните придобивки и бонуси, а другите 46% планират повишения. Очакванията по отношение на фиксираните месечни заплати в сектора са отново те да бъдат повишавани. Едва 17% не планират промени, докато близо 40% ще увеличат възнагражденията с до 10%.

Какви служители търсят фирмите

Тук фокусът е преди всичко върху задържане на кадри – две трети от респондентите посочват, че ще увеличават възнаграждения именно затова. Планираните промени се очаква да се отнасят по-скоро до всички или повечето заети в съответните компании.

Проучване на ManpowerGroup България за очаквания ръст на трудовите възнаграждения

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България