Процедура за набиране на проектни предложения за подкрепа на стартиращи предприятия

innovation-Norway

01.09.21 г.

В подкрепа на бъдещите кандидати по процедурата за подкрепа на стартиращи предприятия, обявена по Програмата „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, изпълнявана в рамките на Норвежкия финансов механизъм, Иновация Норвегия организира онлайн информационно събитие на 14 септември 2021 година от 11:00 часа.

Обявената процедура за набиране на проектни предложения от стартиращи предприятия е с две фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 часа. Участието в събитието е свободно след регистрация.

Общата стойност на безвъзмездната подкрепа по процедурата е 2 000 000 евро. Минимална стойност на подкрепата е 5 000 евро, максималната – 80 000 евро. Допустимите кандидати са микро и малки предприятия регистрирани в България в период от 6 месеца и 4 години от крайната дата за подаване на проектни предложения. Проектните предложения могат да включват партньорство с организации от България и Норвегия, които трябва да са регистрирани юридически лица – частни или публични, научни организации, университети, предприятия и/или неправителствени организации.

Повече информация може да откриете ТУК

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България