Производствената инфлация в България рязко се е забавила през февруари

___NSILogo

Общият индекс на цените на производител (PPI) в страната нараства през февруари с едва 8,9% спрямо 2021 г. след повишение с 16,8% през януари. Това е рязко забавяне на производствената инфлация от рекордните 56,8%, отчетени през септември 2022 г. Това е най-слабото ръст на производствени цени от март 2021 г.

Намаляването на цените на производител спрямо месец по-рано е заради значителен спад със 17% на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост е отчетен ръст с 0,6%, а в преработващата промишленост – слабо понижение с 0,1%.

Спрямо 2022 г. растежът на цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия се забавя през февруари до едва 3,5%, след като през септември 2022 г. беше отчетен скок с цели 148,3%, докато цените в преработващата промишленост нарастват на годишна база с 11,3%, а в добивната промишленост – с 8,9%.

  • Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари спада със 7,9% спрямо януари и нараства с 9,7% спрямо същия месец на 2022 г.

Данните за продължаващо намаляване на производствените цени спрямо предходния месец и на рязко забавяне на растежа им спрямо 2022 г. предполагат, че и потребителската инфлация ще продължава да отслабва през следващите месеци.

По-рано този месец НСИ отчете забавяне на потребителската инфлация у нас през февруари до 16%.

Източник: НСИ

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България