Програма „Еразъм за млади предприемачи“

SEEDplus-Logo-HighRes

 

17. 12. 21 г.

Програма „Еразъм за млади предприемачи“ е отворена за кандидатстване и подпомага хора до 45 години, които старират собствен бизнес във всички сектори на икономиката, а кандидатстването става само в 6 лесни стъпки. Финансова подкрепа от програмата получават младите предприемачи. Ползите да предприемачите домакини са: споделяне на знания и опит с нов предприемач, разширяване към нови пазари, намиране на нови идеи.

Програмата за трансграничен обмен е предназначена да помогне на нови и амбициозни предприемачи да придобият подходящи умения за управление и развитие на малък бизнес, като работят с опитен предприемач в друга държава за период от един до шест месеца.

Програмата стартира през 2009 г. от Европейската комисия като част от Плана за действие „Предприемачество 2020“, който има за цел да възроди предприемаческия дух в Европа, като подкрепя новите бизнеси в решаващи етапи от техния жизнен цикъл и им помага да се развиват. Програмата отбеляза 10-хилядния си бизнес обмен.

След стартирането си програмата „Еразъм за млади предприемачи“ се разраства бързо, като прогресивно увеличава бюджета си и броя на участващите страни, което от своя страна води до повече обмени, изградени връзки и създаване на нови компании. Благодарение на допълнителната финансова подкрепа от Европейския парламент, от 2018 г. програмата предлага и нови дестинации извън Европа, позволявайки на нови предприемачи да работят с предприемачи-домакини от САЩ, Канада, Израел, Сингапур, Южна Корея и Тайван.

Източник: Европейска комисия

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България