Професиите на бъдещето – 60% от тях ще изискват професионално образование

1

Национална конференция на тема „Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система“, бе организирана от синдиката на българските учители съвместно с фондация „Конрад Аденауер“.

На нея стана ясно, че през следващите четири години 60% от бъдещите работни места ще изискват професионално образование. Ще се засилва и ролята на професиите в сферата на образованието, здравеопазването, преработващата промишленост, строителството и информационните технологии. Те могат да се нарекат професии на бъдещето според Деница Сачева – министър на труда и социалната политика.

Тя коментира прогнозите за България за периода 2020 – 2024 г., когато в тези сектори ще бъдат инвестирани около 9,5 млрд. лв. по Инструмента за възстановяване и устойчивост, като около 2/3 от финансирането ще е за строителни дейности, а 1/3 за дейностите по изграждане на дигитална и цифрова инфраструктура. Общото финансиране по Инструмента е в рамките на 12 млрд., което ще повлияе благоприятно за нарастване на заетостта. В рамките на следващите четири години се очаква спад на населението в трудоспособна възраст в страната с 3,7% – до около 4,3 млн. души. Прогнозите за пазара на труда за 2020 г. отчитат значително влияние на пандемията от COVID-19. Очаква се спадът в заетостта да бъде преодолян в рамките на две години, като броят на заетите да достигне до около 3,2 млн. през 2024 г.

Източник: МТСП

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България