Проект СКОРОСТИ на БТПП в подкрепа на заетостта през 2021

Bcci27_300web031

Българската търговско-промишлена палата стартира проект СКОРОСТИ по Националния план за действие по заетостта за 2021 г. В продължение на една година Палатата ще обучи 1007 безработни лица, като на 35% от тях ще осигури работни места.

Уменията са от решаващо значение за осигуряване на конкурентоспособност, иновационен капацитет на фирмите и за социалното сближаване. Професионалното образование и обучение е най-близкият до пазара на труда сектор от образованието и обучението за придобиване на необходимите умения. COVID-пандемията сериозно наруши стандартните подходи към обучителните дейности и допринесе за широко въвеждане на дигитализацията в учебния процес.

Обученията за придобиване на професионална квалификация ще обхване следните професии и специалности: професия „Оператор на компютър“-специалност „Текстообработка“; професия „Помощник в строителството“ – „Основни и довършителни работи“; професия и специалност „Продавач консултант“; професия „Готвач“ – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“; професия „Организатор интернет приложения“ – специалност „Електронна търговия“; професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ – специалност „Маркетингови проучвания“; професия „Финансов отчетник“ – специалност „Финансова отчетност“; професия „Финансист“ – специалност „Застрахователно и осигурително дело“; професия и специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес“; професия „Офис секретар“ – специалност „Административно обслужване“; професия „Куриер“ – специалност „Логистика на товари и услуги“; професия „Охранител“ – специалност „Физическа охрана на обекти“.

Обхванатите от проекта безработни лица ще придобият и ключови компетентности и умения, свързани с придобитите от тях професии и специалности, като например „Умение за работа в екип“, „Обществени и граждански компетентности“ , „Мултикултурни и социални аспекти на обслужването на клиенти“, „Управление на промяната в прехода от безработица към заетост“ и др.

Работодатели, членове на БТПП, ще осигурят най-малко 3-месечна несубсидирана заетост на не по-малко от 35% от завършилите успешно обучението си безработни лица.

Проектът има балансирано географско покритие на страната и обхваща редица по-малки селища.

Източник: БТПП

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България