НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

нои

В проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлагат промени, свързани със синхронизиране на разпоредбите на наредбата с промени в Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния кодекс, с разпоредби на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, както и във връзка с включването на Националния осигурителен институт (НОИ) в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI).

От 6 януари 2020 г. НОИ се включва ефективно в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI), която е важна крачка напред в модернизирането на координацията на социалното осигуряване, тъй като ще замени текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване. С въвеждането на електронния обмен на социалноосигурителна информация между компетентните институция на държавите – членки, документите за удостоверяване на осигурителен стаж/доход ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени файлове към съответното заявление за пенсия. В тази връзка се предлагат промени, които водят до намаляване на адимнистративната тежест за лицата, работили в съответните страни, които подават документи за отпускане на пенсия.

Прецизират се и действащи разпоредби от наредбата, свързани със създаването и воденето на пенсионните досиета, със служебното преизчисляване на пенсиите и др.

Източник: МС

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS