През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

NSI

През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари (фиг. 1 от приложението), което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 5.2 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях има намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за
дейността (фиг. 3 от приложението) и персонала през следващите три месеца.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

(Източник: Национален статистически институт)

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България