ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕК УРСУЛА ГЕРТРУД ФОН ДЕР ЛАЙЕН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА 2020

thumb_834x469_ursula

Председателят на Европейската Комисия Урсула Гертруд фон дер Лайен изнесе ангажирана, частично емоционална, проевропейска реч пред доста празна и неангажирана пленарна зала в Брюксел. В 90-минутна реч тя обхваща широк спектър от области на политиката и предоставя анализ на състоянието на Съюза и в действителност на света. Основният й акцент е съвместното излизане от кризата, „от крехкост към жизненост“.

Акцентите включват съсредоточаване върху Европейския здравен съюз, новата амбиция за увеличаване на целите за намаляване на емисиите на CO2 до 55%, съобщението за предлагане на законово предложение за национални рамки за минималната работна заплата и фокуса върху „европейското цифрово десетилетие“ (политически и финансови). 

Общ контекст

 • Конференцията за бъдещето на Европа трябва да изгради Европейски здравен съюз (т.е. да даде компетенции на ЕС в областта на здравеопазването)
 • Създаване на европейска BARDA – агенция за биомедицински напреднали изследвания и развитие – за повишаване на капацитета за отговор на трансгранична заплаха
 • среща на високо равнище за здравеопазването под италианското председателство на Г-20
 • Силна защита на многостранността, отхвърляне на подхода „Европа на първо място“
 • Призив относно външната политика, поне относно правата на човека и санкциите
 • Правно предложение за Закон на Магнитски за нова санкционна рамка
 • Силно отхвърляне и критика на последните действия на Русия
 • Ще работим по нова трансатлантическа програма и нова връзка с Обединеното кралство („ново начало със стари приятели“) – силна критика на законопроекта за вътрешния пазар на Обединеното кралство
 • Ще изградим Алианс за справедлива глобална сделка с единомислещи партньори
 • Миграция: следващата седмица Комисията ще представи нов Пакт за миграцията
 • Отпускането на средства от NextGenEU ще бъде свързано със спазването на принципа на правовата държава
 • Ново предложение относно речта на омразата (антидискриминация, расизъм, антисемитизъм и др.)

Икономика

 • Ключов инструмент за нашата стратегия за излизане след Corona е NextGenEU (37% от 750 EUR ще бъдат използвани за зелени проекти, а 30% ще бъдат събрани чрез зелени облигации)
 • По-силният ИПС е от ключово значение, особено в съюза на банковия и капиталовия пазар
 • Укрепване на международната роля на еврото
 • Ангажимент за укрепване на вътрешния пазар, за да могат компаниите да се разрастват
 • Съкращаването на бюрокрацията и защитата на четирите свободи е от ключово значение
 • Европейската индустриална стратегия и рамката на политиката за конкуренция ще бъдат актуализирани (първата половина на 2021 г.)
 • Тази комисия ще предложи политики, основани на доказателства
 • Цифров данък: ако не бъде намерено решение на ОИСР, ЕС ще представи ново предложение в началото на 2021 г.

Климат

 • Развитието от последните месеци ни показа, че Зелената сделка е необходима и е нашият син печат за реформиране на нашата икономика
 • Увеличете от 40 до поне 55% нашите цели за CO2 за 2030 година
 • Цялото законодателство на ЕС в областта на енергетиката и климата ще бъде преразгледано в светлината на тази цел (до следващото лято)
 • Представяне на механизъм за коригиране на границите
 • Фондът за справедлив преход е нашият инструмент за облекчаване на социалните затруднения
 • Ще изградим един милион електрически зарядни точки
 • ще подкрепяме европейските водородни долини в селските райони
 • нашите сгради са отговорни за 40% от нашите емисии – NextGenEU ще подкрепи силно новите технологии в строителния сектор (изграждане на нов „европейски Bauhaus“)

Социални

 • Европейският модел е човешка социална пазарна икономика
 • SURE работи и е оказал подкрепа на 40 милиона работници
 • „Достойнството на труда е свещено“ в ЕС
 • Минимални заплати: ЕС предлага законово предложение за национални рамки

Дигитализация

 • Следващите години трябва да се превърнат в Цифровото десетилетие за Европа
 • Постигаме своите граници до това, което можем да направим без цифрови решения
 • Ние изоставаме в B2C, но не в индустриалните големи данни (B2B), но 80% от европейската индустриална дата не се събират и следователно се губят
 • Ще изградим европейски облак, базиран на GAIA X
 • AI ще отвори нов свят, но ние се нуждаем от ясни правила, там Комисията ще представи нов закон за безопасна идентичност на данните (решение, насочено към човека)
 • инвестиции за научни изследвания в суперкомпютъра
 • Искаме промишлеността на ЕС да разработи европейски супер чип
 • 20% от NextGenEU ще бъдат инвестирани в насърчаване на нашето цифрово десетилетие

Обобщение на изпълнените политически ангажименти една година след началото на мандата на Комисията „Фон дер Лайен“ ще намерите ТУК.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България