Правителство, синдикати и бизнес подписаха споразумение за ускоряване на икономическото развитие

заетост

Минималната работна заплата ще може да се договаря по професии

В Министерския съвет беше подписано Националното тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната.
Споразумението има няколко раздела:  Бизнес среда и икономика, Енергетика, „Зелена сделка“, Демография и образование.
„БВП ще бъде 60% от средния за ЕС. Ще бъдат разработени 3 плана за действие.  В следващите 6-8 месеца ще се реализират стъпки и ще се направят реформи.
Енергийният министър Теменужка Петкова отбелязва, че споразумение урежда визията за развитие във всички сектори. Разработването на енергийна стратегия с визия до 2053 г. е ключово, тя ще промени и редица други сектори в икономиката. Важна тема и е пълната либерализация на енергийния пазар. Зелената сделка пък ще дава възможност за икономически растеж. Всяка страна-членка трябва да може сама да определя своя енергиен микс.
„Това  спазумение е със статут на приоритет, засягат се много теми.  Съвместно трябва да изпълним, до 10 дни ще свикаме национален икономически съвет, за да подготвим работни групи в сферата на икономиката и бизнеса. Синдикатите и работодателите имат 54 предложения към нас, до сряда ще отговорим“, казва икономическият министър Емил Караниколов.
Ще се създаде Национална програма за заселване на хора от трети страни от български произход. Ще има индивидуални сметки за обучение през целия живот, изграждане на секторни фондове и разширяване на възможностите за чиракуване в производствена цена. Ще има нарастване на заплатите на служителите след атестация на служителите.
Важна точка от споразумението е, че минималната работна заплата ще може да се договаря по професии. Трите дни болнични ще продължат да се плащат от работодателите, няма да се връща част от дохода на бедните семейства до края на годината. Минималната заплата ще продължи да съществува, просто няма да бъде единна за всички сектори, така ще можем да махнем минималните осигурителни прагове“, допълни социалният министър Деница Сачева.
По този начин в някои сектори минималните работни заплати ще са много по-високи от сегашните.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България