НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

NASOR_national_forum_2023_028

Във втората част на Националния форум на социално отговорните работодатели, проведен на 15 ноември, в София, се състоя дискусия по темата за практическите аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда, с участието на представители на корпоративния сектор, общини, социални предприятия, неправителствените организации, министерства, държавни агенции и др. Представители на НАСОР – членове на екипа по проекта „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, в рамките на който се реализира Националния форум, представиха Анализ за изпълнение на стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2019-2023г.

Модератор на панела беше Евелина Ван Менсел – преподавател по социално предпримачество в Американски университет в България, която към момента е и докторант по Социално предприемчество към Брюкселски свободен университет.

Представители на CSR – Innovative Solutions, Norway, които са партньори по проекта, представиха пред аудиторията добри примери за развитие на КСО и политиките за регулации в Норвегия.

Участие в дискусията с презентация и встъпление в панела взеха:

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

 

Калин Гайдаджиев, МcDonald’s България, разказа как работодател предоставя равни възможности за всички хора, независимо от техните различия. Представителството на компанията в България е дългогодишен партньор на НАСОР. Компанията предоставя заетост на 45 лица с увреждания.

 

 

Гергана Бонева, от Japan Tobacco International, която представи дейността на японския гигант в сферата на КСО,
грижата коятоПрактически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда полагат за своите служители и подчерта важността компаниите да си партнират устойчиво и в дългосрочен план с организациите от неправителствения сектор. Гергана бонева представи различните социално насочени проекти, върху които работи JTI, както и мотивиращите практики, които прилагат, за да може компанията да бъде добър пример за своите служители и да ги предават  нататък.

 

Йоана Колева, която е съосновател на кариерния хъб за възможности Jamba, представи мисията на организацията и постави фокус върху това, по какъв начин функционира такъв тип организация, защо е важно хората с увреждания да бъдат срещани с представители на корпоративния сектор за осигуряване на заетост. Йоана Колева постави акцент на това, че е жизнено важно хората с различни възможности да бъдат подкрепяни и да им бъде предоставяна въможността за обучение и последваща професионална реализация и интеграция.

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Деница Сотирова, представител на Yettel България, ръководител на програмата „Рамо до Рамо“, вдъхнови аудиторията, като представи идеята на програмата, която продължава девета година подред в България. „Рамо до Рамо“ предоставя възможност за заетост на хора в неравностойно положение, като след изтичане на програмния период, служителите имат реална възможност за оставане и продължаване на кариерния си път в компанията. Всеки от участниците в програмата има личен ментор, психологическа подкрепа от корпоративния ни психолог, както и специализирано въвеждане в работния процес.

 

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

 

Илко Илиев, управител на мебелна компания „Мебел Стил“, гр. Търговище, която е и член на Асоциацията също се включи полезно в дискусията на Форума, както и направи вдъхновяваща  и полезна презентация. Г-н Илиев представи дейността на своята компания, както и сподели за социалната й ангажираност. „Мебел стил“ е компания с 30-годишен опит, която предоставя заетост на хора в неравностойно положение, както и си партнира с различни образователни институции.

 

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Леони България, представители на индустриалния бизнес в Северна България, производител и доставчик на кабелни инсталации в автомобилостроенето представи презентацията „Заводът: място с възможности за хора с различни способности“. Мария Тодорова, представителят на компанията, сподели с аудиторията статичстически данни свързани със заетостта на хора с различни способности, като впечатляващо за участниците във форума беше да чуят, че в компанията работят 132 хора с увреждания. С този факт, Леони се нарежда на водещо място в страната на работодателите осигуряващи заетост на хора с увреждания в България.

 

Гена Събева, предприемач и ментор, се включи с интересна за аудиторията тема свързана с различните иновативнПрактически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес средаи социални възможности за инвестиции: колективно инвестиране  в социалните предприятия и проекти със социално въздействие.

 

Лия Петкова, която е съосновател на малкия семеен бизнес МайраОйлс, вдъхнови всички с историята, как една бизнес идея, може да се превърне в „лекарство“ за справяне със сложни ситуации.

 

 

 

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели