НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

zaplati

23.07.21 г.

Дефицитът на кадри ще доведе до масово увеличение на заплатите през втората половина на годината. Това е един от изводите от проучването „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” на международния лидер в управлението на човешките ресурси Manpower Group. Проучването, направено от българския отдел на компанията, анализира какви промени планират работодателите от всички сектори и региони на страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през следващите шест месеца.

Резултатите от допитването показват, че почти половината (49%) от анкетираните 513 работодатели от 12 бизнес сектора споделят, че ще увеличат възнагражденията до 20%, а 2 процента прогнозират по-висок ръст, като в повечето компании тази промяна ще засегне всички служители без значение от позицията, която заемат. 23% от организациите планират да добавят нови придобивки към компенсационните пакети на служителите и работниците си или да увеличат размера на съществуващитe. Най-предпочитаната придобивка за момента е възможността за работа от разстояние.

„Обнадеждаващо е, че по-малко от 1% от българските работодатели планират да намалят месечните възнаграждения, докато всяка втора компания предвижда увеличения. Интересна тенденция в секторите „Информационни технологии“ и „Аутсорсинг“ е изравняването на нивата на заплатите в София и в страната – развитие, породено до голяма степен и от възможностите за дистанционна работа, които се наложиха като норма през последната година,” коментира Мария Стоева, мениджър екип „Продажби и бизнес развитие” в компанията.

Липсата на кандидати за дефицитни позиции е една от основните причини работодатели от различни бизнес сектори да планират ръст на възнагражденията, за да си осигурят достъп до таланти. Масови увеличения се очакват в сектора с най-голямо търсене на специалисти – „Информационни технологии“, където 66% от анкетираните планират да увеличат месечните възнаграждения. В сектор „Производство” 49% от работодателите споделят сходни планове, 44% прогнозират ръст в сектор „Търговия” и 58% – в сектор „Консултантска дейност”.

Увеличения се планират и в сектор „Туризъм и хотелиерство“, „Здравеопазване ифармация“ и „Автомобилна индустрия“. Най-висок ръст на месечните възнаграждения се очаква в регионите на София, Бургас и Варна, където работодателите прогнозират увеличение между 10% и 20%, както и в Пловдив с планирано увеличение в рамките на 10%.

Източник: БНР

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS