Повечето работодатели са готови да наемат украинци веднага

980x551_1588329218

30.03. 22

В рамките на седмица близо 1300 украински граждани са били консултирани от Агенцията по заетостта. 976 от тях, настанени в различни обекти в страната, са били посетени на място от специално създадените за целта мобилни екипи. Над 300 са потърсили информация за работа в бюрата по труда в страната. В териториалния обхват на регионалните служби по заетостта София, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, Благоевград и Хасково експертите от бюрата по труда са провели консултации на място и 94 срещи на мобилните екипи с интересуващи се от работа граждани на Украйна.

Украинските граждани са били запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Голяма част от тях обаче все още се ориентират в избора си на статут за пребиваване. Екипите на Агенцията по заетостта са предоставили поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е бил и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа.

Информацията, получена от анкетите сочи, че 65% от украинските граждани са с висше образование, а 32% – със средно. Най-често те притежават професия в сферата на туризма и търговията. Много от въпросите на консултациите са били свързани с възможностите децата да посещават детска градина и училище. Споделена е била и нуждата от преподаватели по български език. Обобщената информация и резултати от получените анкети могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта, в раздел „Възможности за работа на украински граждани”.

До момента 208 работодатели са потърсили услугите на Агенция по заетостта, за да обявят 1378 свободни работни места, в това число и за украински граждани – най-много в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационната и компютърната техника, машинно инженерство, туризъм и др. Над 60% от представителите на бизнеса са заявили, че са готови да осигурят постоянна заетост на наетите лица. Анкетите за пристигащите от Украйна и работодателите, както и резултатите от тях, са качени на сайта на агенцията

Източник: Банкер

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България