Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

koi-sa-edni-ot-nai-golemite-rabotodateli-v-balgaria-1

Пазарът на труда е пренаситен с кадри от професионални направления, които доскоро бяха популярни сред студентите – икономика, администрация и управление, туризъм. При тях са и по-сериозните намаления в приема на университетите през новата академична година.

Приемът в направление икономика се свива с 30.2% до 3200 места през 2020/2021 г. По-малко са планираните места и в професионалните направления туризъм – 500, администрация и управление – 769, право – 905. По-малко са планираните места за национална сигурност и химични технологии, както и за още доста други направления – психология, социални дейности, история, политически науки.

Повече места са отпуснати в направленията здравни грижи, растителна защита, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, металургия и теория и управление на образованието. Във връзка със засиления интерес към няколко от приоритетните професионални направления, по които обучаваните студенти няма да заплащат семестриални такси от новата учебна година, предстои Министерският съвет да разгледа предложение за увеличаване на местата за прием по тях. Очаква се да се увеличат местата в направление енергетика, в материали и материалознание, в химични технологии. Предвижда се още увеличаване в направление здравни грижи за обучение по специалностите от регулираните професии помощник-фармацевт в Тракийския университет – Стара Загора, и лекарски асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Любопитно е какво се случва с някои конкретни направления, обявени за приоритетни от държавата. При педагогиката план-приемът се увеличава постъпателно – от 2696 през 2015 г. на 3161 през 2019 г. При математиката нещата все така стоят на минимума – въпреки, че държавата всяка година увеличава приема – от 291 бройки през 2015 г. на 324 през 2019 г., те все не успяват да се запълнят. Тази година план-приемът бе намален, вероятно именно заради липсата на интерес. С малко повече приети студенти могат да се похвалят направленията физически науки и химически науки.

Все още обаче има приоритетни направления, които трудно привличат студенти. В защитената специалност хидростроителство, която студентите могат да учат без заплащане, са записани 25 младежи при планирани 35. При направление проучване и добив на полезни изкопаеми, което е особено перспективно, кандидатите продължават да са малко – едва 59% реализиран прием. Изключително малко са и кандидати да учат металургия – към момента в това направление са се записали само 25 младежи при планирани 75, или едва 33% реализиран прием, което е най-ниският от всички професионални направления. Недостатъчен е реализираният прием още в специалностите корабоводене, корабни машини и механизми, направление теория на изкуствата и други. 

Повечето университети запазиха мястото на дистанционното обучение и в началото на новата академична година. Практиката е да се дава право на отделните факултети да взимат конкретни решения за образователния процес, но като цяло мерките се затягат поетапно месец след началото на академичната година.

Източник: СЕГА

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България