НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ооо

Да се увеличат парите за командировки в чужбина, поиска Финансовото министерство. Средствата не са променяни близо 20 години. От ведомството предлагат диференциран подход, като сумата е различна за всяка страна в зависимост от стандарта на живот там. Синдикати и работодатели подкрепят предложението, но имат и критики.

Основната причина за увеличаването на парите за командировки в чужбина е, че предвидените към момента суми не достигат за покриване на базовите нужди, което води да търсене на компромиси като това да се избира най-далечният хотел, който е най-евтин.

„Да се хранят в не много приятни места, както и този байганьовски модел да си носим сандвичите със салам и маргарин в чантата“, даде още примери вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Работодателите и синдикалистите са единодушни, че е необходимо работещите да получават повече пари за командировки.

„До голяма степен едно увеличение ще покрие разликата между парите на командирования и цените в приемащата страна“, коментира Жасмина Саръиванова от БСК.

А какво предвижда увеличението: диференцирано покачване на парите за командировката на базата на стандарта на живот в страната, към която се пътува, като в това число се включват и парите за прехрана, нощувка и транспорт. Но синдикатите имат критики.

„Притеснително е, че такова решение се взема без социалните партньори, което поставя под съмнение методологията за диференцирано заплащане“, коментира Капитанов.

В някои случаи увеличението не покрива средногодишната инфлация в страната.

Тодор Капитанов – „В Словакия предложението е дневните пари да станат 39 евро, което е приблизително 4 евро, което 11%. А в Словакия инфлацията е 15%“, даде за пример още вицепрезидентът на КНСБ.

Промените предвиждат възможност да се заплаща точната сума за хотелска стая без таван на цената.

Според Жасмина Саръиванова по този начин работодателите ще направят разчет за разходите по пътуванията.

Не се очаква намаляване на заплащанията заради допълнителните разходи по пътувания.

„Няма да бъде за сметка на заплащанията, но зависи от бранша и работодателя и неговите възможности за командироване“, посочи Саръиванова.

Все още обаче социалните партньори нямат покана за обсъждане на промените. И двете страни са заявили желание за участие в подобни разговори.

Източник: БСК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS