Последен шанс за подобряване на тристранна сделка за прозрачност на заплащането

европейски парламент

Съветът и Европейският парламент са в процес на приключване на тристранните си преговори по проекта на директива относно прозрачността на заплащането. Въпреки че напълно споделят преследваните цели за равенство между половете, европейските работодатели са дълбоко загрижени от прекалено подробните и предписващи изисквания, които могат да бъдат наложени на компаниите.

Първоначалното предложение беше твърде подробно за по-големите компании, но МСП с по-малко от 250 служители трябваше да бъдат освободени от най-взискателните задължения. Новото предложение предвижда този праг да бъде намален за компании с над 100 служители. Вследствие на това, много МСП ще понесат тежки административни и финансови тежести, с малък ефект върху намаляването на разликите в заплащането.

Освен това, задължението за осигуряване на равно заплащане за еднакъв труд или труд с еднаква стойност между жените и мъжете трябва да сравнява ситуациите на работниците, работещи за един и същи работодател, а не да се основава на неразбираемата концепция за „единствен източник, определящ условията на заплащане“.

И накрая, трябва да се даде необходимото пространство на социалните партньори да поддържат, договарят, сключват и прилагат колективни договори, които установяват договорености за прозрачност на заплащането по отговорен и прагматичен начин.

В тази връзка, генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„Много компании, особено МСП, се борят за оцеляване поради въздействието на поредица от кризи, с които са се сблъскали през последните 2 години. Те се нуждаят от регулаторно пространство за дишане. Сега не е моментът да се налагат неразбираеми изисквания за отчитане и оценка на заплатите на фирми с над 100 служители. Освен това трябва да се запази автономията на социалните партньори да се споразумеят за по-прости договорености относно прозрачността на заплащането. Това, което е на масата, е правно чудовище, което ще подкопае социалния диалог и ще санкционира европейските компании. Призоваваме преговарящите в тристранния диалог да се върнат към чертожната дъска и да коригират тези недостатъци. За да придвижат напред каузата за равенство между половете, те трябва да създадат текст, който компаниите ще разберат, с разумни изисквания за докладване, които могат да помогнат на работодателите да изпълнят своите задължения за равно заплащане.“

Източник: Европейски Парламент

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България