НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

logo_nasor_bg

НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ

НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 

ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

15 ноември 2023 г., гр.София, хотел Експо София, бул. Цариградско шосе №149

Целта на събитието е представители на всички заинтересовани страни да обсъдят и предложат добри практики и полезни предложения, и решения за  осигуряване на по-добри условия и подкрепа за успешен бизнес, развитие на Корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания в България.

За участие във Форума са поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и индустрията, Икономическият и социален съвет, Националната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Агенцията по заетостта, работодатели, социални предприятия, общини, доставчици и екипи на социални услуги, университети, неправителствени организации и др.

Регистрацията за участие в събитието ще бъде отворена до 30-ти октомври ТУК!

Приложение: Проект на програма 15.11.23 

За допълнителна информация и въпроси:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690, info@naso.bg

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели