Почти половин милиард в подкрепа за бизнеса и хората от началото на кризата с Ковид-19

bvp

410 млн. лв. са получили българските фирми и граждани до момента от държавата и европрограмите.Това е отчел министърът на икономиката Лъчезар Борисов пред Министерски съвет.

След трансформиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, до момента са раздадени 200 млн. лв. безвъзмездни средства. Отделно под формата на кредити са одобрени над 210 млн. лв. по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие.

От европрограмата „Икономика и конкурентоспособност“ отпуснатите до момента грантове основно са усвоени от микро и малки предприятия – 173 млн. лв., които са раздадени на близо 21 000 предприемачи под формата на грантове от 3000 до 10 000 лв. С удължаването на мярката ще бъдат усвоени още 52 млн. лв. от близо 6000 микро и малки фирми.

Все още обаче няма усвоени средства по другата антикризисна схема по ОПИК – за подкрепа на средните предприятия, пострадали от коронакризата. Кандидатстването за 200 млн. лв. по нея започна в края на септември, въпреки че процедурата беше обявена още през юли. По тази мярка парите са разделени по сектори, като най-голямата сума – 72.5 млн. лв., е предвидена за преработващата промишленост. Минималната безвъзмездна помощ, която може да получи една средна фирма е 30 000 лв., а максималната – 150 000 лв.

По двете гаранционни програми на Банката за развитие вече са поискани кредити за над 213 млн. лв. Общо 929 компании са получили одобрение за кредитиране за общо 120 млн. лв., а лимитът за кредити е увеличен от 300 000 лв. на 1 млн. лв. Всеки момент се очаква и одобрението на Европейската комисия, което ще даде възможност обхватът на програмата да се разшири и в нея да бъдат включени и големи предприятия.

По втората програма на ББР –  за физическите лица, са подкрепени над 22 000 души с безлихвени кредити за общо 93 млн. лв. Размерът на заемите, които освен че са безлихвени, са и с 6 до 24 месеца гратисен период, е до 4 500 лева – отпуснати наведнъж или до три транша от по 1500 лева. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се лица, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Тази програма е отворена до края на 2020 г.

Източник: СЕГА

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България