Първият анализ на Съвета за икономически анализи с фокус върху регионалното развитие на страната

240423-1400-x-933

Първият анализ на Съвета за икономически анализи на тема „История на три икономики“ беше представен днес пред представители на медиите и българските институции в Гранитната зала на Министерския съвет. В началото заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който е и председател на Съвета, подчерта важността на подобни изследвания, които използват емпирични данни и икономически теории и модели, за да изучаваме по-добре икономиката и да достигаме до по-ефективни решения на предизвикателствата пред нас.

Автор на доклада и секретар на Съвета е доцент Пламен Ненов, преподавател по макроикономика в Норвежкото бизнес училище (Norwegian Business School) и икономист в Норвежката централна банка. Анализът представя подробно основните факти за динамиката на регионалните икономически неравенства в България през XXI век. Изложените в него факти описват красноречиво зараждането на една национална икономика на две и дори на три скорости с раздалечаването между София и околността и останалата част на страната. Сред останалите акценти са и трайните регионални разлики в местната икономическата активност и заетост . Освен това след финансовата криза от 2009 г. заетостта в останалите общини извън София и околността се намира в траен застой. Тези факти представляват предизвикателство пред бъдещото развитие на страната не само в икономически, но и в демографски аспект.

Основните препоръки на база силно разнородната икономика са насочени към регионализирането на икономическата политика в България чрез прилагането на специфични и таргетирани регионални икономически политики, както и към промени в трансферите от Европейския съюз и централния бюджет. Една от възможностите е по-голяма част от европейските средства да бъдат инвестирани извън столицата. Вицепремиерът Пеканов изтъкна, че вече са предприети първи стъпки в новия програмен период да се следва такава политика.

Повече информация за Съвета може да намерите на уебсайта cea.egov.bg, а целият анализ може да прочетете тук.

Източник: МС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България