НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

исс

На 25 януари се проведе първата учредителна пленарна сесия на ИСС в новия му мандат. Заседанието бе открито от новия председател на съвета – г-жа Зорница Русинова, досегашен зам.- министър на МТСП. В рамките на официалното откриване с обръщение и приветствие към членовете на ИСС говориха:

Цвета Караянчева – Председател на 44-то НС

Никола Шмит – Еврокомисар по работни места и социални права

Мария Габриел – Депутат в Европейски парламент

В деловата част от заседанието бяха представени членовете на Съвета. В съответствие със Закона и Правилника за работа на ИСС бяха утвърдени трима зам- председатели:

Васил Делев – Председател на УС на АИКБ, представител на работодателските организации на Съвета;

Пламен Димитров – Президент на КНСБ, представител на организациите на работниците и служителите;

Лидия Шулева – член на УС на Съвет на жените в бизнеса в България, представител на неправителствените организации, участващи в Съвета;

В рамките на дневния ред бяха обсъдени и някои предложения, касаещи бъдещата организационна, техническа и тематична работа на Съвета. Решено беше да се даде възможност в кратък срок отделните групи членове да направят своите предложения за бъдещи приоритети и теми в работата на Съвета. Очаква се следващото заседание да се проведе през месец февруари, когото ще се разгледат и утвърдят направените предложения, и ще се приеме нов правилник за работата на Съвета и отговорностите на неговите членове.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“