Към членовете на НАСОР се присъедини и  Екипът на МФ Колорадо гр. Пазарджик. Под ръководството на  мениджъра „Човешки ресурси“ Георги Млеканов компанията работи активно  по приобщаване, социализация и намиране на работа на хора от уязвими групи в обществото. До момента са осигурили работа на над десет човека, сред тях младежи, излизащи от резидентни услуги, както и такива с различни увреждания. Бихме се радвали с подкрепата на НАСОР да достигне тази кауза до повече работодатели, осигуряващи заетост, както и до повече хора, които да са съпричастни, подкрепящи, и помагащи.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик