НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

60135806_2352810608341564_6709980544152633344_n

На 09 август, представител на НАСОР и НАСО се срещна с най-голямата компания в България за човешки ресусрси – Manpower. Компанията е глобален лидер с офиси в над 80 държави, като през последните 10 години е  единствената компания включвана ежегодно в Световния списък за „Най-етична компания“.

По време на срещата се обсъдиха дейностите свързани с Корпоративната социална отговорност на компания и по какъв начин тя доприася за социалното включване на хора от уязвими групи. В резултат беше предложено последващо пратньорство между НАСОР и Manpower, с цел продължаване изграждането на социално отговорни политики свързани с хората с увреждания и обмяна на добрите практики.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“