НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

60135806_2352810608341564_6709980544152633344_n

На 09 август, представител на НАСОР и НАСО се срещна с най-голямата компания в България за човешки ресусрси – Manpower. Компанията е глобален лидер с офиси в над 80 държави, като през последните 10 години е  единствената компания включвана ежегодно в Световния списък за „Най-етична компания“.

По време на срещата се обсъдиха дейностите свързани с Корпоративната социална отговорност на компанията и по какъв начин тя доприася за социалното включване на хора от уязвими групи. В резултат беше предложено последващо пратньорство между НАСОР и Manpower, с цел продължаване изграждането на социално отговорни политики свързани с хората с увреждания и обмяна на добрите практики.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели