В края на изпълнената с много събития, смислени дейности, предизвикателства и развитие по водещите си теми 2023 година,  НАСОР прие в своята мрежа от социално отговорни работодатели в България – Инвестбанк АД. Двете страни се договориха за активно сътрудничество и партньорство в съвместни проекти по темите, за които НАСОР работи – заетост и развитие на КСО в България.  Водещи принципи в работата на Банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, служителите и обществото.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик