Партньорска среща по проект B-WISE

B-WISE

21.10.21 г.

На 12 и 13 октомври се проведе първата партньорска среща по проект B-WISE на място в Брюксел. Представители на НАСО Р се срещнаха със своите колеги от 13 организации в цяла Европа и обсъдиха следващите дейности по проект B-WISE, които включват изследвания на терен сред социалните предприятия, които осигуряват трудовата интеграция на уязвимите групи в нашите общности.

Проектът B-WISE има за цел да приложи нов стратегически подход за придобиване на секторни умения в социалните предприятия, за преодоляване на пропуските и несъответствията в търсенето и предлагането на работната сила, както и за развитие на иновациите и конкурентоспособността в социалния сектор.

На 14 октомври се състоя и първата среща на Консултативния съвет по проект, който включва публични организации и мрежи от 13 партньорски държави. От българска страна в съвета участва Агенция по заетостта.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България