Отоворена покана COS-SEM-2020-4-01: Мисии на социалната икономика

социална икономика
Отворена е покана COSME 2020  за представяне на предложения за Мисии за социална икономика. 
Поканата има за цел да  подкрепи споделянето на добри практики и обучение по различни аспекти на социалната икономика и съвместните приоритети на социалната икономика на междурегионално ниво.

Наред с други важни предизвикателства, поканата ще предостави уникална възможност на заинтересованите регионални/местни публични власти и заинтересованите страни на социалната икономика да споделят знания / добри практики за борба с настоящата криза Covid-19 в рамките на мисията „Изграждане на устойчиви регионални / местни екосистеми“.

В допълнение към широкия спектър от мисии за социална икономика, предложени в Поканата, кандидатите ще имат уникална възможност да предложат своя собствена „мисия на социалната икономика“ - отразяване на предизвикателствата за присъединяване към социалната икономика. Не на последно място Поканата ще допринесе за по-нататъшното развитие на Социалната икономика.
Подробна информация за поканата, както и презентация от наскоро организирания семинар и много полезен  раздел с „въпроси и отговори“ можете да намерите на сайта ТУК: 
 
Поканата е отворена за представяне на предложения до 9 юни 2020 г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България