От близо 194 хиляди работници и специалисти ще има нужда българският бизнес през 2022 г.

warehouseworkers

16.12.21 г.

От 193 792 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления ще има нужда българският бизнес през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 г. национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план. Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години. От 2020 г. в анкетната карта са включени и въпроси, касаещи влиянието на COVID-19 върху търсения персонал.

В есенното проучване се включиха 4 325 работодатели при близо 395 хиляди активни предприятия по данни на НСИ*. По икономическа дейност най-много са участвалите работодатели от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 37,0%, следвани от секторите „Индустрия” и „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” – с по 14,6%. Най-голям е делът на фирмите в големите индустриални центрове – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, а най-малък – в областите Видин, Силистра, Търговище и Разград.

Според резултатите от проучването 46 924 работодатели имат намерение да наемат нов персонал през следващите 12 месеца. В сравнение с допитването от година по-рано – през септември 2020 г., техният брой се е свил с 14,5%.

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от108 487специалисти с квалификация, като най-търсени ще са шивачите, машинните оператори, строителите, работниците в хранително-вкусовата промишленост, операторите в производството на облекло, заварчиците, работниците в озеленяването, оперативните счетоводители. От други 43 710 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като най-търсените професии ще са: медицински сестри, шофьори, учители, лекари, строителни инженери, ИКТ специалисти. В сравнение с година по-рано броят на търсените висшисти се е свил с 2,4%. Не се отчита промяна в най-търсените специалисти с правоспособност или висше образование. 41 595 пък саработниците без специалност, които ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 8,1%.

72,2% или 33 879 работодатели заявяват, че срещат трудности при намиране на подходящ персонал. За сравнение, техният дял е с 5.4 пункта повече от този на заявилите, че срещат трудности преди година. Най-сериозни затруднения работодателите имат при намиране на продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, оперативни счетоводители, строители, докато преди година, тези професии са били: готвачи, отново продавач-консултанти, електротехници, заварчици, търговски представители и строители.

Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 78,8% от работодателите. Дистанционна работа и работа от вкъщи биха предложили по-малко от 700 работодатели.

Подробният аналитичен доклад и всички резултати от изследването може да откриете ТУК

Източник: Агенция по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България