Основната лихва в България надхвърли 2%

thumb_834x469_20220604110251-v-sh8911-01

Сделките на кредитния пазар в страната поскъпват, а това увеличава с бързи стъпки и нивото на ОЛП.

Българската народна банка (БНБ) изчисли нов, по-висок основен лихвен процент (ОЛП) в България. От 1 март той се увеличава с 0.35 пр. пункта до 2.17%. Това е шестото поредно увеличение на основната лихва, като процесът започна през октомври 2022 г. – движен от повишенията на лихвените проценти на ЕЦБ, а това пък оскъпява кредита в България.

Преди да започне да расте българския ОЛП, шест години той стоеше на нулево ниво.

По закон Българската народна банка не може да вдига или сваля основния лихвен процент по свое усмотрение, а може единствено да го определя на база средната лихва, постигната при реално сключените сделки на пазара.

Нивото на основна лихва, която винаги действа от първия до последния ден на съответния месец, няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите в България. С увеличаването ѝ обаче расте законната лихва за забава както за физически лица, така и за бизнеси. Тя се формира като сбор от ОЛП и 10 пункта – механизъм, който не е променян от над 27 години.

Източник: Economic

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България