НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

1546095716

За трети пореден месец Българската народна банка определя по-висок основен лихвен процент (ОЛП). За декември той е фиксиран на ниво от 1.30%, или с 0.8 пр. пункта нагоре спрямо ноември. Това е и най-високото му ниво от октомври 2009 г.

След шест години, в които размерът на основната лихва в България бе непроменен от рекордното дъно от 0.00% , от ноември 2022г размерът ѝ е твърдо под 1%. Увеличението на основния лихвен процент на БНБ е факт, след увеличаването на основните лихви на водещи централни банки по света в последните месеци. Сред тях е и Европейската централна банка, която вероятно ще продължи усилията си за охлаждане на инфлацията с ново движение нагоре по-късно този месец.

По закон БНБ не може да вдига или сваля основния лихвен процент по свое усмотрение, а може единствено да го определя на база средната лихва, постигната при реално сключените сделки на пазара.

Нивото на основна лихва, която винаги действа от първия до последния ден на съответния месец, няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите в България. С увеличаването ѝ обаче расте законната лихва за забава както за физически лица, така и за бизнеси. Тя се формира като сбор от ОЛП и 10 пункта – механизъм, който не е променян от 27 години.

Източник: Economic

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“