НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

screenshot1

На 17.03.2023 НАСОР участва в онлайн партньорска среща по проект САС. Партньорите обсъдиха текущия прогрес по внедряването на схемата за чиракуване във всяка една от страните участнички. Дискутирани бяха:

* Предизвикателствата пред намиране и назначаване на нови чиракуващи и задържане на текущо ангажираните хора в неравностойно положение

* Предстоящата транснационална партньорска среща, която ще се проведе на 23ти и 24ти май в Брюксел – програма и очаквания

* Достъпът до Европейския парламент по повод участието на представители на всеки от партньорите по проекта САС в събитието организирано от Европейския парламент за ХУ

НАСОР на свой ред информира, че прилагането на схемата за чиракуване е успешно – втори чирак е получил назначение при работодател. Същевременно очакваме и трето лице в неравностойно положение да стартира работа в рамките на проекта САС.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“