НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

FESE logo

30.07.21 г.

Федерацията на европейските социални работодатели (FESE), в която НАСO Р е редовен член, ще проведе два уебинара през септември и октомври по темите за безопасните условия на труд за предотвратяването на мускулно-скелетни нарушения (МСР) в сектора на социалните услуги и ролята на социалния диалог за справяне с кризата с COVID-19.

Онлайн дикусията „Предотвратяване на мускулно-скелетни нарушения (МСР) в сектора на социалните услуги“ ще се състои на 21 септември. Събитието се организира съвместно от Федерацията на европейските социални работодатели и Европейската федерация на профсъюзите на публичните услуги (EPSU) в рамките на кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места – облекчете товара“ и има за цел да повиши информираността за МСР в сектора на социалните услуги и да подчертае конкретни мерки и практики за справяне с тях.

Уебинарът „Въздействие на пандемията Ковид-19 върху сектора на социалните услуги и ролята на социалния диалог за справяне с кризата“ ще се проведе на 6 октомври. Организиран е в в рамките на проекта FORESEE и ще обсъди въздействието на пандемията Ковид-19 върху сектора на социалните услуги, особено върху условията на труд и набирането и задържането. Ще бъдат проучени конкретни действия и мерки, предприети от социалните партньори по време на пандемията и ще се изведат ключови знания, както и тенденции и практики, които трябва да се продължат.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS