НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

оп рчр

Очакванията са минимум 2 млрд. лв. от Европейския социален фонд + да бъдат насочени към българския пазар на труда през следващия програмен период 2021-2027 г. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова по време на конференция по проекта „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, организирана от КТ „Подкрепа“. Русинова уточни, че средствата за пазара на труда за следващия програмен период ще бъдат използвани за трансформация на икономическите сектори, така че да посрещаме адекватно предизвикателствата на икономически кризи като настоящата, но и на бързоразвиващите се зелена икономика и дигитализация. Тя допълни, че силен акцент ще бъде темата за младежите, които трябва да намерят реализация на пазара на труда, и предизвикателствата в регионалните дисбаланси на пазара на труда.

„Преди кризата говорехме за глад на кадри, а Северозападният регион бе определян като икономически най-изостанал с висока безработица и липса на работодатели. Предизвикателствата в момента, дори и в Централна България, са свързани със секторите, които директно пострадаха от наложените ограничения, свързани с разпространението на COVID-19“, коментира Русинова. Тя определи като тревожна тенденцията в големите градове да се регистрират най-висок брой безработни. С две мерки по ОПРЧР ще бъде оказана подкрепа на бизнеса. Операция „Заетост за теб“ с общ бюджет 160 млн. лв. ще даде възможност на фирмите да наемат безработни за период от 3 месеца, за които ще бъдат покривани минималната работна заплата и осигурителните вноски на наетото лице. 50 млн. лв. от този ресурс ще бъде заделен за туристическия сектор, който ще бъде подкрепен през летните месеци. Друга мярка по ОПРЧР дава възможност на автобусния и туристическия бранш да кандидатстват за компенсация на свои служители с 290 лв. на месец и осигурителни вноски за период до 6 месеца. Общият бюджет на процедурата за краткосрочна подкрепа за заетост е 40 млн. лв. И по двете операции на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще може да се кандидатства от началото на юли.

Проектът „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, част от който бе конференцията, се реализира от КТ „Подкрепа“ в партньорство с АИКБ и асоцииран партньор Главната инспекция по труда. Основната цел на проекта, финансиран със средства от ОПРЧР, е да бъдат разгърнати „зелени“ модели за повишаване адаптивността на предприятията и служителите към променящите се икономически условия. Според зам.-министър Русинова резултатите от проекта с акцент „зелената икономика“ ще бъдат важни в контекста на преговорите между МТСП и ЕК за новия програмен период 2021-2027 г. По проекта ще бъдат внедрени иновативни интегрирани инструменти за социален анализ и диалог, а качеството на работните места и производителността на труда ще бъдат повишени чрез нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд. Очаква се да бъдат обхванати около 2000 заети лица в близо 100 предприятия.

Източник: ОП РЧР

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“