НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Inovation_Norway

В периода 26-29 септември, екипът на НАСОР проведе работно посещение в град Аурланд, Норвегия по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“, финансиран от Иновация Норвегия. Темата на пътвуането беше обмяна на опит в сферата на корпоративната социална отговорност. По време на престоя в Норвегия, екипът на НАСОР проведе среща с представител от община Аурланд, който разказа за политиките и регулациите, които държавната и мес тната власт имат, свързани с корпоративна социална отговорност и в частност заетост на хора от уязвими групи.

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

В Норвегия има държавна структура наречена NAV, която се грижи изцяло за социалните въпроси и заетостта. Тази организиция финансира компаниите и им предоставя ментори, които да обучават хора с увреждания за съответни позиции.  Също така държавата има строги регулации свързани с КСО и общините еднолично не могат да работят по политики свързани със заетост на хора с увреждания, както и да ги насочват към компании и поради тези регулации, общините не могат да задължат компаниите на местно ниво да имат прилагат КСО. Интересно е, че при изпълнение на дадени регулации свързани с КСО, фирмите получават определена сума като мотив. Интересно беше да разберем, дали  Норвегия съществува структурата „социално предприятие“, като в резултат разбрахме, че на местно ниво в община Аурланд, само земеделските компании прилагат такъв бизнес модел и имат практика да наемат хора с увреждания.

Представителите на НАСОР посетиха и най-голямата туристическа агенция в Норвегия – Norway’s Best, като се срещнаха с мениджъри, на работен обяд в един от хотелите на

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорносткомпанията, като темата беше „Устойчиво готвене“ и след това участваха в последваща презентация. Техните социално отговорни политики са насочени към социално отговорни практики за околната среда и водите, именно и устойчивото готвене е свързано с производството и използването на екологично чисти продукти и подкрепа на родното производство. По темата свързана със заетост, устойчивостта, която искат да постигнат е свързана с намаляване на текучеството и осигуряване на целогодишна заетост, а не само сезонна.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели