НСИ публикува резултатите от свои изследвания как се отрази ковид-19 на бизнеса през 2020

___NSILogo_172

Изследванията на НСИ за ефектите върху бизнеса от разразилата се през 2020 г. пандемия периодично бяха публикувани на сайта на институцията. Резултатите им се базират на два въпросника, касаещи нефинансовите предприятия и местата за настаняване в страната – два от най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Те се провеждат панелно с управители на местата за настаняване и с представители на нефинансовите предприятия. Последните анкети са от декември 2020 г. с резултати за предходния месец.

Подробни резултати от изследването може да видите ТУК.

Източник: НСИ

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България