Новият доклад на Комисията показва значението на цифровата устойчивост по време на криза

цифрова устойчивост

Европейската комисия публикува резултатите за 2020 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните от ЕС по отношение на тяхната цифрова конкурентоспособност.

Тазгодишният DESI показва, че има напредък във всички държави членки и всички ключови области, измерени в индекса. Това придобива още по-голямо значение в контекста на пандемията от коронавирус, която показа колко важни са станали цифровите технологии, които позволиха на работата да продължи, да се наблюдава разпространението на вируса и да се ускори търсенето на лекарства и ваксини. Освен това показателите на DESI, които са от значение за възстановяването, показват, че държавите — членки на ЕС, следва да увеличат усилията си за подобряване на покритието с мрежи с много голям капацитет, разпределяне на радиочестотен спектър за 5G, за да се позволи да започне търговското предлагане на 5G услуги, подобряване на цифровите умения на гражданите и осигуряване на по-нататъшна цифровизация на предприятията и на публичния сектор.

Финландия, Швеция, Дания и Нидерландия са лидери по отношение на цялостните резултати в областта на цифровите технологии в ЕС. Малта, Ирландия и Естония ги следват плътно. Международният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (I-DESI) показва, че най-добре представящите се държави от ЕС са и световни лидери. Най-големите икономики в ЕС не са на челните места, което показва, че скоростта на цифровата трансформация трябва да се увеличи, за да може ЕС да осъществи успешно двойната цифрова и екологична трансформация. Най-голям напредък през последните 5 години е постигнала Ирландия, следвана от Нидерландия, Малта и Испания.

Повече информация: ТУК

Източник: ЕК

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България