Новата регионална европрограма ще позволява и саниране на къщи

33

Общо са заложени 355 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради.

Санирането на жилищни и публични сгради в България ще продължи с още над 355 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. Освен многофамилни сгради, по нея ще могат да бъдат обновени и еднофамилни, т.е. къщи.

В Оперативната програма са предвидени още около 2,5 млрд. лева чрез Фонда за справедлив преход, за енергоефективни дейности на територията на 3-те въглищни области в страната – Перник, Кюстендил и Стара Загора. Допълнително е постигнато съгласие за включване към допустимите райони и на 10 общини, свързани с Маришкия басейн по линия на заетост и мобилност на работната сила – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Към момента е планирано със средствата да бъдат подкрепени дейности за рекултивация, инфраструктура за съхранение, зелен водород, био-газ, научноизследователска и развойна дейност. Част от тях ще бъдат насочени и за т.нар. социален преход, базиран на квалифицирана заетост, предприемачество, социални услуги и мерки, насочени към спестяване на енергия и възобновяеми енергийни източници.

Припомняме, че освен по европрограмата, средства за саниране на блокове и публични сгради са предвидени и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Кандидатстването и по двете програми вече започна, като ресурсът за блокове е в размер на 1.4 млрд. лв., а за публични сгради – 408 млн. лв.

Съвсем наскоро пък и бизнесът получи достъп до над 235 млн. лв. за енергийно обновяване на сгради, използвани за производство, търговия, бизнес услуги и туризъм.

Източник: Economic

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България