НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

човешки ресурси

21. 08. 21 г.

Нова мярка 75/0 ще се прилага към всички затворени бизнеси и там ще се покрива 75% от осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 75% от осигурителните вноски от страна на работодателя. Тази мярка е разширена с включването и на самоосигуряващите се лица, съобщи социалният министър и вицепремиер Гълъб Донев по време на блиц-контрол в Народното събрание. Той обяви и икономическите и социалните мерки, които ще бъдат приложени при усложняване на епидемичната обстановка и евентуално ново затваряне на бизнеси заради пандемията с COVID-19.

Социалният министър добави, че всички познати мерки ще бъдат приложени на трети и четвърти етап от плана, свързан с пандемичната обстановка. Мярката 60/40 ще продължи да се прилага така, както и в момента – при спад в оборота с 30%, подпомагането от страна на държавата ще бъде 50% от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50% от осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване, плащани от работодателя, каза вицепремиерът.

Ще продължи да се прилага и патронажната грижа за хора над 65-годишна възраст и за хора с увреждания, които са в невъзможност сами да се обслужват. Продължаваме и мярката за подпомагане на родителите с деца до 14-годишна възраст, когато се наложи затваряне на училищата и преминаване към дистанционно обучение, и трябва родителите да вземат неплатен отпуск, каза още социалният министър Гълъб Донев.

Източник: БНТ

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“