Нов ресурс от 1,2 млрд лв. тръгва към българския бизнес

2023-02-03

България напредва по Декарбонизационния фонд и Водородната стратегия

До дни предстои Фондът на фондовете да сключи споразумение с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за нов, свеж ресурс от близо 1,2 млрд. лв., който трябва да стигне до българския бизнес.

Новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. чрез споразумението ще се насочи ресурс от около 1,2 млрд. лв. към Фонда на фондовете, за да стигне до българските предприемачи и компании. 45% от бюджета е за дялови инструменти, а оперативното споразумение между Министерството и Фонда на фондовете ще е факт до дни.

По новата програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) с бюджет малко над 2 млрд. лв., също е заделен ресурс от около 120 млн. лв. за Фонда за технологичен трансфер, който ще се фокусира върху стимулирането на родните фирми.

Осигурен е базовият ресурс за Фонда на фондовете и предстоят пазарни консултации. На 2 август, при сформирането на Служебния кабинет, България е имала 0 договорени лева по 0 европейски програми, а пет месеца по-късно, в рамките на мандата, България вече има договорени 10 от 10 възможни европейски програми за 20 млрд. лв., които българският бизнес, университети и предприемачи могат да ползват до 2027 г.

Постигната е много добра координация със заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и с министъра на енергетиката Росен Христов, с които се обсъжда управлението и на Декарбонизационния фонд в контекста на изградената инфраструктура и опит в структурирането на финансови инструменти на Фонда на фондовете.

Работодателите определиха като положителен напредъка на страната по Водородната стратегия, която пряко касае МИР, като изразиха надежда за запазване на високите темпове.

„Отваряме първата половина на февруари дългоочакваната процедура за бизнеса – за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия с бюджет 200 млн. лв. По нея се очаква да кандидатстват хиляди български компании с оглед на високия интерес на фирмите до момента“, посочи министър Пулев, като припомни, че по първата и втората процедури по Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ и „ИКТ и киберсигурност“ – са подадени общо над 10 200 проекта.

При планирането на процедурата за ВЕИ преди идването на Служебния кабинет са били заложени едва 20 млн. лв. бюджет, а след това екипът на вицепремиера Пеканов е увеличил бюджета на 200 млн. лв. Има договореност за още усилия в тази посока.

Работодателските организации поставиха въпроса за преразглеждане на определяния като нереалистичен проект за батерии от ПВУ и потърсиха съдействието за създаване на координационен механизъм между отделните органи и ведомства за големите проекти по Плана. МИР вече е инициирала такава координация за големи инвестиционни проекти и работи в интензивна връзка с МЕУ и МОН по новата за България научна програма, която осигурява над 2 млрд. лв. за връзката наука-бизнес.

Източник: Фонд на фондовете

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България