НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

thumb_computer-768608_1920

22.04.21 г.

Част от средствата, осигурени от ЕС за подпомагане на икономиките на държавите-членки, отиват и за създаване на условия за родители, които трябва да работят, както и да продължават да се грижат за децата си. Една от оперативните програми, в които се включва и българското правителство е тази за „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проект към тази програма е „Родители в заетост“ с бюджет в размер на 65 милиона лева.

Целта на проекта е осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12-годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца. Така родителите, възползвали от тази възможност, ще продължат не само своето кариерно развитие, но ще осигурят качествена грижа за децата си.

Ще бъдат подпомогнати родители на деца до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа.

От програмата могат да се възползват и многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище. Могат да кандидатстват и безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Всички, които се интересуват от програмата, могат да подават заявления за кандидатстване до 2023 година или до изчерпване на бюджета.

Източник: МТСП

 

 

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS