НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

research1

Агенцията по заетостта започва национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила. Участниците в проучването, ще бъдат поканени в онлайн анкетен формуляр да посочат какви умения, компетентности са необходими трябва да притежават кандидатите, за да покрият критериите на техните предприятия. Също така, работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и от персонал със специфична правоспособност.  Проучването цели да разгледа нуждите, потребностите и нагласата на бизнеса за иницииране и организиране на обучения за придобиване или повишаване на квалификацията и/или уменията на новонаети и вече заети лица.п

Повече информация  ТУК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS