НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО СРЕЩУ КРИЗАТА“ В СТАРА ЗАГОРА

ZR-StZ-300x200

Близо 4,5 млн. лв. ще бъдат насочени по мярката „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към бизнеса в област Стара Загора. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в националната кампания „Заедно срещу кризата“ в Стара Загора. По мярката могат да бъдат наети безработни за срок до 3 месеца, а подкрепата за работодателите ще бъде в размер на минималната работна заплата и осигуровките за всеки нов служители. Финансовата подкрепа е съотнесена към броя работодатели, както и новорегистрирани безработни в региона, които са загубили работата си по време на извънредното положение. В област Стара Загора има над 16 200 работодатели, а новорегистрираните безработни от средата на март са около 8000.

„Тази мярка ще бъде полезна през следващите месеци, защото икономиката започна да се възстановява“, подчерта зам.-министърът. Тя уточни, че и малките, и големите фирми могат да кандидатстват, като в зависимост от броя на служителите им, могат да наемат по мярката определен брой безработни. Малките фирми с до 10 служители имат право да кандидатстват за подкрепа при наемането на двама безработни, а големите компании с над 251 служители могат да наемат над 60 безработни.

Зам.-министър Русинова заяви, че благодарение на мярката 60/40, около 170 000 работници и служители са запазили работата и доходите си по време на пандемията. Близо 300 работодатели от област Стара Загора са получили подкрепа по мярката, с което са запазили работата на над 7300 работници и служители. По-голямата част от заявленията са от община Стара Загора, където 218 работодатели са компенсирани за 4169 свои служители. Зам.-министър Русинова припомни, че от началото на юли работодатели от транспортния и туристическия сектор могат да кандидатстват и за подкрепа за краткосрочна заетост, като по тази мярка могат да бъдат компенсирани с 290 лева и осигуровки за служители, които са застрашени да загубят работата си заради COVID-19. Зам.-министърът уточни, че през следващия програмен период 2021-2027 г. ще бъдат заделени над 2 млрд. лв. за пазара на труда, където предизвикателствата са големи. „Когато всички ние – централната и местната власт, бизнесът, неправителственият сектор и университетите гледаме в една посока, ползата от европейските средства ще бъде голяма“, заяви Русинова.

В края на дискусията бяха връчени грамоти на представители на местния бизнес, които са демонстрирали своята съпричастност към хората в нужда по време на извънредното положение. От средата на март пет екипа на община Стара Загора са помагали на възрастни, самотно живеещи и трудно подвижни хора, като са закупували и са им доставяли храна и лекарства. Пекарни „Петраки“ са дарявали над 100 хляба и закуски всеки ден на самотни възрастни и трудноподвижни хора. Зам.-министър Русинова връчи наградата на социалните екипи на общината и на пекарни „Петраки“. Тя благодари на екипите на пекарните за добрината, която са проявили с дарението си.
Източник: ЕСФ

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България