НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Национален форум Социални услуги социално предприемачество и заетост

НАСО Р в партньорство с НАСО реализира редица дейности в посока разширяване на възможностите и популяризиране на темите за социалната отговорност и социалното предприемачество, като постави силен акцент върху въпроса за „приобщаващата заетост“. Темите за социалното предприемачество и заетостта са част и от програмата на националния форум в Кранево, проведен в периода 26–27 септември 2019 г.

Презентациите и дискусиите на форума бяха фокусирани около възможностите за осигуряване на условия за по-ефективна заетост и перспективна реализация на хората с увреждания на пазара на труда. В рамките на събитието се търсеха отговори на редица актуални и изключително важни теми като развитието на социалното предприемачество в страната, особено в контекста на законодателните промени в тази сфера; възможностите на социалните услуги успешно да реализират на пазара продукти от собствена стопанска дейност, с което да се осигурява заетост и адекватно заплащане за хора с увреждания; бъдещето на „приобщаващата заетост“ като инструмент за интеграция на хората с увреждания чрез професионална реализация и работа на отворения пазар на труда; ролята и мястото на многостранното сътрудничество между социални услуги, работодатели, местни и държавни власти в тази посока; и пр.

Чрез проведения форум НАСО осигури широка трибуна за задълбочени обсъждания в търсене на пресечните точки между социалните услуги, социалната икономика, социалното предприемачество и формите на подкрепа за заетост на хората с увреждания, с цел по-ефективно социално включване и развитие.

Представяне на добър опит в „Чудната градина“ в Добрич

В рамките на националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ участниците имаха възможност да посетят и да се запознаят на практика с успешния модел на социално предприемачество, реализиран от фондация „Св. Николай Чудотворец” чрез създаването и развитието на „Чудната градина“, където се осигурява подкрепа чрез работа на младежи с увреждания.

Посетилите „Чудната градина“ участници на форума, сред които и заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, успяха да разгледат социалното предприятие, да се информират в подробности за дейностите, постиженията и предизвикателствата в развитието му, да почерпят от опита при реализацията му и на място да обсъдят проблемите, нуждите, потребностите заедно със специалисти и експерти на Министерството на труда и социалната политика, общини, социални услуги и др.

Посещението и проведените на място разговори бяха изключително полезно надграждане на дискусиите в залата, търсещи решения в практиката по посока на ефективното социално предприемачество, реализирано по най-полезния начин за нуждаещите се от подкрепа хора.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS